Bodemsanering

Als er op een perceel een bodemverontreiniging wordt aangetroffen en er sprake is van een saneringsplicht, dan dient deze verontreiniging te worden gesaneerd door een hiervoor gecertificeerd en erkend aannemingsbedrijf.

Avezaat Aannemingsbedrijf BV is in het bezit van het ‘Procescertificaat uitvoering bodemsanering’ conform de BRL SIKB 7000 (VKB-protocol 7001) en is tevens KWALIBO-erkend door SenterNovem..

Avezaat Aannemingsbedrijf BV beschikt over vakkundig personeel en materieel om een bodemsanering conform de laatste regelwetgeving en procedures uit te voeren. Al het materieel dat wordt ingezet bij een bodemsanering voldoet aan de laatste normen en keuringen en zijn voorzien van overdrukcabines.

Alle bodemsaneringen worden uitgevoerd onder toezicht van onze Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP). Deze persoon beschikt over voldoende kennis op het gebied van de uitvoering en veiligheid rondom een bodemsanering.

In samenwerking met een BRL SIKB 6000 gecertificeerd milieukundig adviesbureau kunnen wij voor u het gehele traject rondom een bodemsanering, en eventueel aanwezige ondergrondse opslagtanks, verzorgen.