Avezaat Aannemingsbedrijf BV gaat voor CO2 reductie!

Steeds meer opdrachtgevers beloont opdrachtnemers die zich hebben laten certificeren ten opzichte van de CO2-Prestatieladder. Avezaat Aannemingsbedrijf BV wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren.

Om dit te realiseren berekent Avezaat Aannemingsbedrijf BV jaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2021 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt onderstaand gepresenteerd:

  • Scope 1 & 2 doelstellingen Avezaat Aannemingsbedrijf BV *
  • Avezaat Aannemingsbedrijf BV wil in 2026 ten opzichte van 2021 20% minder CO2 uitstoten.

*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan behaalde omzet.

Doelstellingen

Om deze doelstelling te realiseren heeft Avezaat Aannemingsbedrijf BV een het volgende pakket maatregelen opgesteld:

  • Oud materieel te vervangen door vernieuwde versies en eventueel volledig elektrisch
  • Overstappen van benzineauto’s naar elektrische voertuigen.

Individuele bijdrage

Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:

  • Zorgen dat het Nieuwe rijden en het nieuwe draaien word toegepast
  • Zorgen dat er regelmatig onderhoudt word gepleegd aan het materieel.

We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.