Sloopwerk

Avezaat Aannemingsbedrijf BV voert zowel sloopwerkzaamheden in de hoofd- als in de onderaanneming uit. Of het nu gaat om de totaal sloop van een gebouw, de renovatiesloop van een woning of bedrijfsgebouw of het slopen van een tuinmuur, ieder project wordt door ons op zijn eigen specifieke wijze benaderd en uitgevoerd. Voor de uitvoering van de sloopwerkzaamheden beschikken wij over het juiste materieel en vakkundig personeel.

Ter plaatse van de sloop locatie worden de te slopen onderdelen zoveel mogelijk selectief verwijderd.

Dit doen wij zowel handmatig als machinaal met de sorteergrijper, e.e.a. uiteraard afhankelijk van het sloopproject. Het sloopafval wordt per afvalstroom in aparte containers opgeslagen. De sloopfracties, zoals beton- en metselpuin, hout, kunststof, dakbedekkingen, staal, groenafval etc, worden door ons, conform de geldende regelwetgeving, afgevoerd naar erkende eindverwerkers.